Menu
Your Cart

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Το agrogea.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα εμπορίας δενδρυλλίων, εφοδίων και παροχής συμβουλευτικής για την καλλιέργεια μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) της επιχείρησης με την επωνυμία AGROGEA Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ-Ε. ΣΤΑΥΡΟΥ Ο.Ε. με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας agrogeashop@gmail.com


Ακολούθως, παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονται για τη χρήση του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής χάριν συντομίας ''πελάτης''), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν, όμως, είναι αντίθετος με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το agrogea.com.gr εγγυάται την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο
ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό, τι αφορά την ταυτότητά του όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Το agrogea.com.gr στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο επισκέπτης / χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του agrogea.com.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που του ζητούνται από το agrogea.com.gr για την πρόσβαση τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στις υπηρεσίες του, μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του agrogea.com.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης / χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το agrogea.com.gr, θα έχει εφεξής τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον κωδικό (password) πρόσβασης και το όνομα χρήστη (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση, από τους ίδιους, του λογαριασμού τους καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Προτείνεται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout), καθώς παραμένουν συνδεδεμένοι για χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη της συνεδρίας του φυλλομετρητή (browser). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του agrogea.com.gr δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο agrogea.com.gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα agrogea.com.gr ως εγγεγραμμένο μέλος / ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας, εκτός μόνον της περιπτώσεως αλλαγής ή και τροποποίησης των
Στοιχείων Χρέωσης και Αποστολής.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη / Χρήστη, ο Πελάτης / Χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το agrogea.com.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη και συγκεκριμένα ένα κομμάτι δεδομένων, επονομαζόμενο «cookie» το οποίο μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση και επιβεβαίωση κατάστασης του χρήστη.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές όλων των προϊόντων, αναγράφονται ευκρινώς και πλησίον κάθε προϊόντος που εκτίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το agrogea.com.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, ο πελάτης, από τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή την οποία «αποδέχτηκε» κατά τη συναλλαγή, έστω και αν η συγκεκριμένη τιμή στην πορεία
μεταβληθεί.

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για την αποστολή των προϊόντων, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση, η οποία περιγράφεται κατωτέρω. Όλες οι τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, εμφανίζονται και περιλαμβάνονται στο πεδίο «Συνολικό Κόστος» του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες, ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή λόγω πρόσφατων αλλαγών. Το agrogea.com.gr επιφυλάσσεται, λοιπόν, του δικαιώματος να διορθώνει οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζει ή ενημερώνει πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται ακολούθως. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή των όρων χρήσης και πώλησης. Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα agrogea.com.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι», οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας (είδος, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ). Εν συνεχεία, ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο αγοράς.

Κατά την πρώτη του παραγγελία, ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα κατά το Βήμα 2: «Αποστολή», της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Νομός, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και επιπροσθέτως Επωνυμία Εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Επίσης, επιλέγει και την Μέθοδο Αποστολής. Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής στο επόμενο βήμα, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος) να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι επιστροφές προϊόντων είναι αποδεκτές, όταν τηρούνται, όλοι οι παρακάτω όροι: Όταν το επιστρέψετε εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Το προϊόν συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς καθώς και όλα του τα έγγραφα (π.χ. ΔΑ, αποδεικτικό από μεταφορέα). Το προϊόν και η συσκευασία του πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν (χωρίς φθορές).

  • Τα έξοδα επιστροφής ή αλλαγής και μετέπειτα επιστροφής προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή.
  • Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Το προϊόν δεν πρέπει να έχει αλλοιωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο.
  • Τα προϊόντα προσφορών δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται.

Το agrogea.com.gr συνιστά στον πελάτη να ελέγχει προσεκτικά -κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας- την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος, όπου είναι νοητό). Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 5 ημερών από την ημερομηνία που το agrogea.com.gr δύναται να παραλάβει τα προϊόντα στην ενδεδειγμένη στην παρούσα κατάσταση.

Σε περίπτωση που επιστραφούν χρήματα μέσω τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται ο πελάτης να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται το agrogea.com.gr.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς ή μεσω e-mail, πριν από την ώρα αποστολής της. Ο πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώσει το agrogea.com.gr σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του. Σε κάποιες περιπτώσεις παραγγελιών, ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ agrogea.com.gr ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το agrogea.com.gr δραστηριοποιείται προς το παρόν με την πώληση εμπορευμάτων, τα οποία λόγω της φύσης τους έχουν σαφή συνομολογημένη ιδιότητα. Κατά συνέπεια, λόγω του είδους τους, δεν επιδέχονται εγγύησης, ούτε της νόμιμης ούτε της εμπορικής. Σε περίπτωση κατά την οποία το agrogea.com.gr δραστηριοποιηθεί και με την πώληση διαφορετικού είδους προϊόντων, τότε θα τροποποιηθούν αντιστοίχως οι παρόντες όροι.

Το agrogea.com.gr στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου ''όπως ακριβώς έχουν''.

Σε καμία περίπτωση το agrogea.com.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις, διέπονται από το νομικό καθεστώς του Νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και από το ΠΔ 131/2003. Σε περίπτωση διένεξης συνιστάται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Σε περίπτωση αποτυχίας της τελευταίας, αρμόδια για τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν ανάμεσα στο agrogea.com.gr και στον πελάτη είναι τα δικαστήρια της Βέροιας.