Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα agrogea.com.gr, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ακολουθούμε όλες τις φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ηλεκτρονικά και μη.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος agrogea.com.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία με:
Επωνυμία: Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ - Ε. ΣΤΑΥΡΟΥ Ο.Ε.
Διεύθυνση:  Σαραντόβρυσης, Βέροια, Τ.Κ. 591 32, Ελλάδα
Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: info@agrogea.gr
Τηλέφωνο: 2331027827
Υπεύθυνος για την επεξεργασία τους ορίζεται ο κύριος Ασβέστας Παύλος.

Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο (υποκείμενο). Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιες πληροφορίες αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλογή και σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά, οικειοθελώς και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους.

Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (για την επικοινωνία και μόνο σχετικά με την παραγγελία σας και την παράδοση της αν χρειαστεί) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Ειδικότερα, μας γνωστοποιείτε εκουσίως προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter μέσω email, καθώς και όταν συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς ή ζητάτε πληροφορίες για τα προϊόντα μας ή για την πορεία της παραγγελίας σας ή τέλος όταν ασκείτε τα δικαιώματα σας ως καταναλωτής.

Για την εγγραφή σας ως μέλος και τη δημιουργία λογαριασμού θα χρειαστεί να μας υποβάλετε εκουσίως: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Κωδικό (Password) και Τηλέφωνο.

Για ολοκλήρωση αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα χρειαστεί επιπλέον να μας υποβάλετε εκουσίως: Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Νομό και επιπροσθέτως Επωνυμία Εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για τιμολόγιο.

Επίσης, στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας καταστήματος, παρέχεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν στη λίστα ενημέρωσης (Newsletter) με σκοπό, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές μέσω email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή της εν λόγω εντολής, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των αναγκαίων στοιχείων επικοινωνίας ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση επικαιροποίησης τους σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα, οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δηλώσετε εγγράφως τη σχετική σας βούληση.

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα ο λογαριασμός των μελών είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο και υπέχει πλήρη ευθύνη των ενεργειών που γίνεται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και σε τυπική έξοδο από αυτόν. Το agrogea.com.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόν όρο.

Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στη βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Η κατά τα ως άνω γνωστοποίηση των δεδομένων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διατήρησης και χρήσης των δεδομένων, άλλως ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από τη συμπλήρωσή τους.

Το agrogea.com.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για
διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή, να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα agrogea.com.gr, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση agrogeashop@gmail.com , από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Σημαντική σημείωση: Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για την προσπέλαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη πώληση των προϊόντων μας και τη συντονισμένη ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας, πρέπει να δοθούν από εσάς ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη σύμβαση πώλησης. Η παροχή εκ μέρους σας των απαραίτητων δεδομένων, με βάση τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση. Η παροχή των στοιχείων που δίνει όποιος ενδιαφέρεται να λάβει γνώση των προσφορών μας, γίνεται κατόπιν της επιθυμίας του ενδιαφερομένου. Εάν ο εκάστοτε πελάτης ή ενδιαφερόμενος δεν έδινε τα αντίστοιχα απαιτούμενα στοιχεία, τότε θα ήταν αδύνατο να αγοράσει προϊόντα ή να λάβει γνώση των προσφορών μας, ενώ, στην περίπτωση της μη παροχής των φορολογικών στοιχείων, θα παραβιαζόταν αντίστοιχα και η φορολογική νομοθεσία, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο κρατικών κυρώσεων.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις φορολογικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις (ή για λόγους παροχής εγγύησης), για όσο διάστημα μας υποχρεώνει η αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό, μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, την οποία εννοείται πως μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Κοινοποίηση δεδομένων

Το agrogea.com.gr δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους, χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Ωστόσο, κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας διατηρείται το δικαίωμα κοινοποίησης των αναγκαίων προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στους υπαλλήλους της και τους
υπαλλήλους των συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια της επιχείρησης και οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών (όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η παράδοση των παραγγελιών) για το συμφέρον του αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε όλοι οι συνεργάτες μας να προβαίνουν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας. Διαφορετικά, και χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας, δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε να τα κοινοποιήσουμε για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τον νόμο ή αν η κοινοποίηση μας ζητηθεί από αρχές που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας ή αρχές ποινικής δίωξης.

Cookies

To agrogea.com.gr, χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης του πελάτη επιτρέποντας στην τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του. Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σημαίνει την ανεπιφύλακτη και χωρίς περιορισμούς ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή της πολιτικής απορρήτου καθώς και της χρήσης των λεγόμενων cookies. Τα cookies είναι μικρά ΄΄αρχεία΄΄ κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το κινητό
τηλέφωνο ή το tablet του πελάτη όταν αυτός επισκέπτεται οποιονδήποτε Διαδικτυακό Τόπο και ενδεικτικά ενδέχεται να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές:

Σύνδεσμοι (Links to other sites)

To agrogea.com.gr είναι πιθανόν να περιλαμβάνει συνδέσμους με άλλα websites, τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δηλώνουμε ρητώς, την πρόθεση μας να μην συλλέξουμε δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, εάν δεν γίνει αντιληπτή η ηλικία του χρήστη, παρακαλούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες να μας ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να προβούμε άμεσα στη διαγραφή των δεδομένων αυτών.

Ενημέρωση και τροποποίηση


Το agrogea.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί όλη ή τμηματικά, την παρούσα Πολιτική, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας.

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας, προκειμένου, να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα σας και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις.